Các chứng nhận

Chứng nhận quản lý thân thiện môi trường ISO14001

Ngoài việc không ngừng nghiên cứu kỹ thuật sản xuất, tập đoàn BH không hề quên mình là một công dân có trách nhiệm bảo vệ môi trường trái đất, năm 2010 chúng tôi đã đạt được chứng nhận ISO14001 cho các dòng sản phẩm tập thể hình.

ISO 14001 là hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System, EMS) được quốc tế công nhận, hệ thống quản lý quy trình sản xuất thiết bị tập thể hình của Tập đoàn BH phù hợp với quy phạm pháp luật về phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường, đồng thời hoàn thành trách nhiệm định kỳ rà soát hệ thống quản lý, không ngừng nổ lực vì mục tiêu cân bằng giữa phát triển kinh tế và thân thiện với môi trường.

Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của Tập đoàn BH phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế công nhận của Liên minh Châu Âu.


 

Chứng nhận ROHS của Liên minh Châu Âu

Các dòng sản phẩm của BH phù hợp với Quy phạm bảo vệ môi trường của Liên minh Châu Âu đối với nguyên vật liệu của thiết bị điện, điện tử.

Chứng nhận CE của Liên minh Châu Âu

Các dòng sản phẩm của BH phù hợp với Quy định an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường tương ứng của Liên minh Châu Âu.


 

Top Gear of the Year Award

Được bình luận chuyên nghiệp Gear Awards, Mỹ nhận xét,đánh giá là "Top Gear of the Year Award"

Great Gear of the Year Award

Được bình luận chuyên nghiệp Gear Awards, Mỹ nhận xét,đánh giá là "Great Gear of the Year Award"

Giải thưởng về sự lựa chọn hàng đầu châu âu

Head of the Class 2010 AWARD

Được trang web bình luận chuyên nghiệp FitnessProfessor, Mỹ so sánh, đánh giá là sản phẩm BEST BUY với Head of the Class.

bh fitness Viet Nam
bh fitness Viet Nam
bh fitness Viet Nam
bh fitness Viet Nam
bh fitness Viet Nam
bh fitness Viet Nam

CÁC TIN KHÁC: