Plug and Run công nghệ cho máy chạy bộ

Plug and Run công nghệ cho máy chạy bộ

Máy chạy bộ BH với công nghệ Plug & Run giúp tránh chi phí lắp đặt thêm cho khách hàng. Plug & Run giúp bạn dễ dàng lắp ráp máy chạy bộ chỉ trong vài giây. Chúng tôi có các loại hệ thống Plug & Run khác nhau tùy thuộc vào máy chạy bộ.

Lắp ráp với Công nghệ Plug and Run

 

 

 

Với Plug & Run, bạn chỉ cần 30 giây để bắt đầu chạy trên máy chạy bộ hoàn toàn mới. Đơn giản chỉ cần mở máy chạy bộ, bấm vào các nút và chốt khóa an toàn. Bạn chỉ cần cắm điện và bắt đầu thưởng thức máy chạy bộ điện BH của bạn.

 

 

 

Với phần mềm Semi-Plug & Run, bạn chỉ cần 90 giây để bắt đầu chạy trên máy tập chạy bộ hoàn toàn mới. Bạn chỉ cần một vài thao tác để đưa lên máy chạy bộ của bạn. Đơn giản chỉ cần mở máy chạy bộ, đặt ốc vít và thắt chặt chúng. 

Với Công nghệ Plug & Run bạn đã có thể dễ dàng lắp ráp và sẵn sàng để bắt đầu bài tập thể dục của bạn với máy tập chạy bộ BH.


CÁC TIN KHÁC: